Direktori Usahawan Nasional

Bagi Agensi di bawah MEDAC sahaja

Sumber Data

+159433

Usahawan

+157674

Organisasi

Ringkasan Statistik Data Umum

Data Usahawan Yang Terkumpul Di Kementerian Usahawan Dan Koperasi (MEDAC)

Resolusi yang lebih tinggi (sekurang-kurangnya lebar 600px) diperlukan untuk memaparkan carta analisis.

Pecahan Data Utama

Jantina